Skip to content

Tag: việc làm

The W 101 0

Sự bất bình đẳng nơi làm việc có phải do phụ nữ làm việc kém hiệu quả hơn?

Chế độ tư bản sử dụng luận điểm này dựa trên quan điểm cho rằng một người đàn ông là trụ cột gia đình thì được trả “lương gia đình” – mức lương ít nhất đủ trang trải chi phí cuộc sống cho chính anh ta, cùng vợ và con của mình. Theo quan điểm này, những người phụ nữ tham gia vào các công việc sản suất chỉ là hỗ trợ thêm vào khoản thu nhập của gia đình, và do đó có thể bị trả lương thấp hơn đàn ông, dù là đối với những công việc có giá trị như nhau. Nhưng thực tế thì lại có nhiều khác biệt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng […]