Nữ quyền là phản đối sinh con?

Nếu thế giới thực sự coi tình mẫu tử, sự hy sinh, sống và chăm lo cho người khác là hành động cao cả nhất (nếu giải Nobel có hạng mục này) thì nam giới sẽ không để phụ nữ đảm đương hết đâu. Nữ quyền không phản đối việc phụ nữ sinh con, nhưng chúng tôi không cho rằng sinh đẻ là thiên chức … Continue reading Nữ quyền là phản đối sinh con?

Điên đầu với logic của thiên chức

20/10, áp phích, băng rôn, báo đài, ti vi… lại được dịp tung hê hai từ “thiên chức”. Một tờ báo còn đưa ra một nhận định vô cùng xúc động: “Dẫu phải hy sinh nhiều hơn nữa, người phụ nữ mãi mãi vẫn sẽ làm tròn thiên chức của mình.” Vậy thiên chức nghĩa là gì? Thiên tất nhiên là trời, chức tất nhiên … Continue reading Điên đầu với logic của thiên chức