Skip to content

Tag: thiên chức

The W 101 0

Nữ quyền là phản đối sinh con?

Nếu thế giới thực sự coi tình mẫu tử, sự hy sinh, sống và chăm lo cho người khác là hành động cao cả nhất (nếu giải Nobel có hạng mục này) thì nam giới sẽ không để phụ nữ đảm đương hết đâu. Nữ quyền không phản đối việc phụ nữ sinh con, nhưng chúng tôi không cho rằng sinh đẻ là thiên chức và là bổn phận bắt buộc của mọi người phụ nữ. Chúng tôi tin rằng mỗi người phụ nữ đều có quyền lựa chọn sinh đẻ hoặc không. Hiện nay ở nhiều nơi, quyền lựa chọn này vẫn bị coi là bất hợp pháp, không được công nhận về mặt xã hội và tâm lý. […]

Quan điểm 0

Điên đầu với logic của thiên chức

20/10, áp phích, băng rôn, báo đài, ti vi… lại được dịp tung hê hai từ “thiên chức”. Một tờ báo còn đưa ra một nhận định vô cùng xúc động: “Dẫu phải hy sinh nhiều hơn nữa, người phụ nữ mãi mãi vẫn sẽ làm tròn thiên chức của mình.” Vậy thiên chức nghĩa là gì? Thiên tất nhiên là trời, chức tất nhiên là chức năng. Thiên chức ai ai cũng hiểu là chức năng trời ban. Cụ thể ở đây là khả năng sinh sản của phụ nữ. Hay nói cách khác, đó là do cấu tạo sinh học của nữ giới với tử cung, ngực… đã mang lại cho họ một chức phận được quyết định […]