Quy chuẩn xã hội và quy chuẩn giới

Quy chuẩn xã hội? Quy chuẩn xã hội, nói cho dễ hiểu, là những quy định không chính thức được một xã hội củng cố, được người dân trong xã hội đó dựa theo để hành xử. Các nhà xã hội học và tâm lý học đã khiến khái niệm này phát triển đa dạng một chút, nhưng ý tưởng chung thì không đổi. Một … Continue reading Quy chuẩn xã hội và quy chuẩn giới