Skip to content

Tag: quy chuẩn giới

The W 101 0

Quy chuẩn xã hội và quy chuẩn giới

Quy chuẩn xã hội? Quy chuẩn xã hội, nói cho dễ hiểu, là những quy định không chính thức được một xã hội củng cố, được người dân trong xã hội đó dựa theo để hành xử. Các nhà xã hội học và tâm lý học đã khiến khái niệm này phát triển đa dạng một chút, nhưng ý tưởng chung thì không đổi. Một vài ví dụ về quy chuẩn xã hội: không mở miệng khi đang nhai kẹo cao su (và bất cứ hành động nào bạn nhóm nó vào những hành động “lịch sự” và “nhã nhặn”); ăn vận theo quy ước chung vào dịp đặc biệt (nói không với Pijama ở nhà hát, cũng như không […]