Cần thay đổi những ngôn ngữ mang tính phân biệt giới

Chú thích: bài viết này trên diễn giải cách sử dụng ngôn từ trong tiếng anh khi trong những từ đang sử dụng chung cho lại có tiền tố “man” như mankind, chairman, sport man,… Nhưng các nhà hoạt động nữ quyền có cần thiết phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt vậy không? Ví dụ liệu có vấn đề gì nếu gọi một … Continue reading Cần thay đổi những ngôn ngữ mang tính phân biệt giới

Khi xã hội vô thức củng cố bạo lực giới bằng ngôn ngữ

(Lược trích nội dung bài nói chuyện của Jackson Katz – diễn giả, nhà giáo dục, tác giả – về việc ngôn ngữ đời thường đã làm gia tăng bạo lực giới ngày nay như thế nào). Bạo lực giới, bao gồm bạo lực tình dục, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, quấy rối tình dục, được xã hội nhìn nhận … Continue reading Khi xã hội vô thức củng cố bạo lực giới bằng ngôn ngữ

Sticky post

Ngôn ngữ có liên hệ gì với giới?

Có hay không mối liên hệ giữa giới và ngôn ngữ? Sự thật là có. Ngôn ngữ có mang tính phụ quyền, vì vậy nó mang theo và phản ánh thành kiến về giới và sự bất bình đẳng. Đàn ông thường có vốn từ riêng của mình mà phụ nữ hiếm khi sử dụng. Ví dụ tiêu biểu nhất của điều này là những … Continue reading Ngôn ngữ có liên hệ gì với giới?