Skip to content

Tag: miệt thị cơ thể

Quan điểm 0

[Phản hồi] Táo quân 2018: Đùa không vui!

“Khi một điều giả dối được lặp đi lặp lại đủ nhiều, thì những người không biết phân biệt thật giả sẽ coi đó là thật” Câu nói trên là phiên bản đã được cải biên một phát ngôn của trùm tuyên truyền vận động thời Đức Quốc Xã, tiến sĩ Paul Joseph Göbbels, mà tôi cho rằng nó đầy đủ và chính xác hơn. Câu nói của ngài bộ trưởng tuyên truyền chỉ là “Khi sự dối trá đủ lớn và được lặp đi lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ trở thành sự thật”. Tất nhiên Joseph Goebbels sẽ không bao giờ thêm vào câu “những người không biết phân biệt thật giả”, vì với kinh nghiệm lèo […]