Skip to content

Tag: media campaign

Sóng 0

Chiến dịch “Tôi không giúp vợ”

Chiến dịch “Tôi không giúp vợ” diễn ra trong dịp 20/10/2017 trên fanpage của nhóm hoạt động về giới YChange. Nội dung chiến dịch diễn ra xoay quanh vấn đề phân chia công việc trong gia đình và thái độ của người chồng đối với việc nhà. Trong xã hội hiện đại, việc chồng có tham gia làm việc nhà không còn là vấn đề hiếm thấy. Thế nhưng, diễn ngôn xoay quanh hành động làm việc nhà của nam giới thường là làm việc nhà để “giúp vợ”. Hay nói cách khác, việc nhà vẫn được mặc định là việc của phụ nữ. Nam giới chỉ góp sức một chút để giúp đỡ mà thôi. Cách diễn giải này khiến […]