Skip to content

Tag: kinh tế

The W 101 0

Chủ nghĩa tân tự do (Neoliberalism) và bất bình đẳng xã hội

Vì sao các vấn đề bất bình đẳng nói chung và bất bình đẳng giới nói riêng lại khó giải quyết đến thế? Trước hết, chúng ta cần xét đến bối cảnh chúng ta đang sống: chủ nghĩa tân tự do. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sơ lược về tư tưởng tân tự do – tư tưởng của tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng đối với người nghèo. Vào những năm 1970, thị trường quốc tế chứng kiến sự hồi sinh của tư tưởng kinh tế thế kỉ 19 liên quan đến chủ nghĩa tự do kinh tế thị trường tự vận hành. Khái niệm này được biết đến như chủ nghĩa tân […]