Chủ nghĩa tân tự do (Neoliberalism) và bất bình đẳng xã hội

Vì sao các vấn đề bất bình đẳng nói chung và bất bình đẳng giới nói riêng lại khó giải quyết đến thế? Trước hết, chúng ta cần xét đến bối cảnh chúng ta đang sống: chủ nghĩa tân tự do. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sơ lược về tư tưởng tân tự do – tư tưởng của tăng trưởng … Continue reading Chủ nghĩa tân tự do (Neoliberalism) và bất bình đẳng xã hội