Mối liên hệ giữa giới và giới tính

Giới và giới tính quả thực có mối liên hệ gần gũi. Tuy nhiên, chỉ đến một mức độ nhất định đó thôi. Cơ thể phụ nữ có thể sinh con, cho con bú và có kinh nguyệt (dù không phải tất cả phụ nữ đều như vậy). Thế nhưng, ngoài ba việc trên, không có điều gì chỉ phụ nữ làm được còn đàn … Continue reading Mối liên hệ giữa giới và giới tính

“Giới” có ý nghĩa gì?

Ngày nay từ “giới” đang được sử dụng trong ngành xã hội học hoặc được nhìn nhận như một phạm trù khái niệm. Từ này đã được mang một ý nghĩa rất đặc thù. Trong lớp vỏ hiện thân mới, giới liên quan đến định nghĩa xã hội – văn hóa về đàn ông và phụ nữ, cách xã hội phân biệt đàn ông và … Continue reading “Giới” có ý nghĩa gì?