Skip to content

Tag: giới tính

The W 101 0

Mối liên hệ giữa giới và giới tính

Giới và giới tính quả thực có mối liên hệ gần gũi. Tuy nhiên, chỉ đến một mức độ nhất định đó thôi. Cơ thể phụ nữ có thể sinh con, cho con bú và có kinh nguyệt (dù không phải tất cả phụ nữ đều như vậy). Thế nhưng, ngoài ba việc trên, không có điều gì chỉ phụ nữ làm được còn đàn ông thì không và ngược lại. Sinh con không có nghĩa rằng chỉ có phụ nữ mới có thể hoặc nên chăm con. Đàn ông cũng có thể làm tốt việc chăm sóc con cái. Vì thể, việc có cơ thể mang giới tính nam hay giới tính nữ đều không nhất thiết quyết định […]

The W 101 0

“Giới” có ý nghĩa gì?

Ngày nay từ “giới” đang được sử dụng trong ngành xã hội học hoặc được nhìn nhận như một phạm trù khái niệm. Từ này đã được mang một ý nghĩa rất đặc thù. Trong lớp vỏ hiện thân mới, giới liên quan đến định nghĩa xã hội – văn hóa về đàn ông và phụ nữ, cách xã hội […]