Skip to content

Tag: dự án bình đẳng giới

Sóng 0

Dự án STIC – Nâng cao năng lực và nhận thức cho thanh niên về bình đẳng giới

STIC (Strengthening The Implementation of CEDAW in Vietnam) là dự án hợp tác giữa YChange và CGFED nhằm Đẩy mạnh Việc Triển khai Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) ở Việt Nam, nhằm mục đích tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho nhóm thanh niên về bình đẳng giới và việc áp dụng công ước CEDAW trong vận động vì bình đẳng giới, đồng thời trang bị các kĩ năng vận động cũng như nâng cao nhận thức cho người lao động nữ nhập cư về các vấn đề xuất khẩu lao động, quyền của người lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. […]

Sóng 0

Chiến dịch “Tôi không giúp vợ”

Chiến dịch “Tôi không giúp vợ” diễn ra trong dịp 20/10/2017 trên fanpage của nhóm hoạt động về giới YChange. Nội dung chiến dịch diễn ra xoay quanh vấn đề phân chia công việc trong gia đình và thái độ của người chồng đối với việc nhà. Trong xã hội hiện đại, việc chồng có tham gia làm việc nhà không còn là vấn đề hiếm thấy. Thế nhưng, diễn ngôn xoay quanh hành động làm việc nhà của nam giới thường là làm việc nhà để “giúp vợ”. Hay nói cách khác, việc nhà vẫn được mặc định là việc của phụ nữ. Nam giới chỉ góp sức một chút để giúp đỡ mà thôi. Cách diễn giải này khiến […]