Skip to content

Tag: định kiến giới

The W 101 0

Tính nam tiêu cực (toxic masculinity) – con sâu ăn mòn nam giới

Ăn sâu vào chế độ phụ quyền là những khuôn mẫu xã hội định nghĩa cho tính nam; ví dụ như mạnh mẽ, không ủy mị và quyết đoán.  Những miêu tả này đã tạo nên hình tượng truyền thống của nam giới và định nghĩa cho cụm từ “tính nam tiêu cực.” (toxic masculinity) Tính nam tiêu cực (toxic masculinity) ám chỉ đến những kỳ vọng của xã hội về việc một người nam giới truyền thống nên cư xử như thế nào. Những quan niệm liên quan đến tính nam tiêu cực cũng dần được bình thường hóa trong xã hội; những bình luận như, “cư xử cho giống đàn ông đi,” “đồ đàn bà”, “đàn ông lên mày” […]

Khám phá 0

Phụ nữ là ai trên phim ảnh?

Trong luận văn về nữ quyền “Towards a Feminist Poetics” năm 1979 của nữ tác giả, Elaine Showalter đã phân loại các sách viết về phụ nữ thành ba loại: tính nữ, nữ quyền và nữ giới. Các tác phẩm mang tính nữ thường ủng hộ các quan điểm phụ quyền của xã hội, trong khi các tác phẩm mang tính nữ quyền lại phản ánh điều ngược lại. Còn các tác phẩm về nữ giới lại là kết quả của việc “phụ nữ từ chối làm theo khuôn mẫu và lên tiếng phản kháng” để thể hiện quan điểm của riêng họ. Các tác phẩm này sẽ tập trung làm rõ những trải nghiệm đặc trưng của nữ giới. […]