Skip to content

Tag: cisgender

The W 101 0

Nhìn lại “đặc quyền” của bạn – phần 1

“ Thiểu số” là gì? Trên cả trái đất này, những người được chọn để làm anh hùng đều nằm trong nhóm thiểu số. Không có một đặc quyền xã hội, chính trị hay tôn giáo nào mà chúng ta đang được hưởng hiện nay lại không phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự nhẫn nhục chịu đựng của những con người thuộc nhóm thiểu số. “ Thiểu số”_ những con người luôn đi tiên phong trong việc giải quyết mọi mâu thuẫn về đạo đức và chạm tới những điều cao thượng trong lịch sử thế giới.                                                                    John B.Gough Đặc quyền là một thuật ngữ thường được dùng để miêu tả bất kỳ một quyền lợi hiển […]