Skip to content

Tag: chế độ phụ quyền

The W 101 0

Có phải tất cả đàn ông đều hưởng lợi bởi chế độ phụ quyền?

Câu trả lời là có và không. Có, vì đàn ông, dù họ có muốn hay không muốn, hưởng thụ những đặc quyền nhất định như những người đàn ông. Thậm chí kể cả những người đàn ông ở tầng lớp lao động, cũng có quyền lực đối với người phụ nữ của họ. Ở các nước Nam Á, tất cả đàn ông đều có quyền tự do di chuyển, khả năng tiếp cận các nguồn lực, như những người đàn ông, kể cả đối với những thứ cơ bản nhất như đồ ăn và sức khỏe. Nói theo một cách khác, xã hội, tôn giáo, luật pháp và các thực hành văn hóa trao cho họ đặc quyền như […]

The W 101 0

Vì sao nữ giới cũng duy trì chế độ phụ quyền?

Vì rất nhiều những lý do khá phức tạp, nữ giới cũng đang hợp tác và ủng hộ sự nắm quyền của nam giới. Chúng ta biết rằng, ví dụ như, nếu không có sự giúp đỡ từ những binh lính, cảnh sát, công chức địa phương, thì cho dù cả đống luật lệ của Anh Quốc cũng không thể kiểm soát được những quốc gia và lục địa lớn làm thuộc địa. Nếu không có sự hợp tác ngầm của những nô lệ, thì chế độ nô lệ sẽ không thể tồn tại lâu dài đến như vậy. Điều này cũng tương tự đối với phụ nữ. Họ là một phần tất yếu của chế độ ấy, họ tự […]