Có phải tất cả đàn ông đều hưởng lợi bởi chế độ phụ quyền?

Câu trả lời là có và không. Có, vì đàn ông, dù họ có muốn hay không muốn, hưởng thụ những đặc quyền nhất định như những người đàn ông. Thậm chí kể cả những người đàn ông ở tầng lớp lao động, cũng có quyền lực đối với người phụ nữ của họ. Ở các nước Nam Á, tất cả đàn ông đều có … Continue reading Có phải tất cả đàn ông đều hưởng lợi bởi chế độ phụ quyền?

Vì sao nữ giới cũng duy trì chế độ phụ quyền?

Vì rất nhiều những lý do khá phức tạp, nữ giới cũng đang hợp tác và ủng hộ sự nắm quyền của nam giới. Chúng ta biết rằng, ví dụ như, nếu không có sự giúp đỡ từ những binh lính, cảnh sát, công chức địa phương, thì cho dù cả đống luật lệ của Anh Quốc cũng không thể kiểm soát được những quốc … Continue reading Vì sao nữ giới cũng duy trì chế độ phụ quyền?