Skip to content

Tag: Bản dạng giới

The W 101 0

Nhìn lại “đặc quyền” của bạn – phần 1

“ Thiểu số” là gì? Trên cả trái đất này, những người được chọn để làm anh hùng đều nằm trong nhóm thiểu số. Không có một đặc quyền xã hội, chính trị hay tôn giáo nào mà chúng ta đang được hưởng hiện nay lại không phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự nhẫn nhục chịu đựng của những con người thuộc nhóm thiểu số. “ Thiểu số”_ những con người luôn đi tiên phong trong việc giải quyết mọi mâu thuẫn về đạo đức và chạm tới những điều cao thượng trong lịch sử thế giới.                                                                    John B.Gough Đặc quyền là một thuật ngữ thường được dùng để miêu tả bất kỳ một quyền lợi hiển […]

The W 101 0

Bản dạng giới là gì?

Một xã hội bao gồm những cá thể đóng các vai trò xã hội khác nhau. Những vai trò này tạo nên nghề nghiệp của chúng ta (chính trị gia, giáo viên, bác sĩ, nông dân), thiết lập nên những cấu trúc trong gia đình (mẹ, anh trai, con gái, chú), và thiết lập những thuật ngữ sử dụng trong các mối quan hệ nhóm và cá nhân (chính nguyền và cử tri, chính trị gia và người bầu cử, giáo viên và học sinh). Những vai trò này được thiết lập một cách ngấm ngầm để giúp chúng ta hiểu và thúc đẩy trật tự trong xã hội. Có những nhu cầu xã hội cần được đáp ứng, và […]