Điên đầu với logic của thiên chức

20/10, áp phích, băng rôn, báo đài, ti vi… lại được dịp tung hê hai từ “thiên chức”. Một tờ báo còn đưa ra một nhận định vô cùng xúc động: “Dẫu phải hy sinh nhiều hơn nữa, người phụ nữ mãi mãi vẫn sẽ làm tròn thiên chức của mình.” Vậy thiên chức nghĩa là gì? Thiên tất nhiên là trời, chức tất nhiên … Continue reading Điên đầu với logic của thiên chức