Skip to content

Month: April 2019

Sóng Việt Nam 0

Dự án FunFreeDom (FFD): Khi ta nhìn thế giới qua phê bình nữ quyền

Thành lập ngày 30/07/2016, FunFreeDom (FFD) là một tổ chức sinh viên hoạt động về quyền phụ nữ và quyền tình dục thông qua đối thoại, chia sẻ đồng đẳng, phê bình văn học, nghệ thuật thị giác. Ở Funfreedom, chúng tớ được tiếp xúc với các hình thức phê bình nghệ thuật, văn học như phê bình nữ quyền, giải cấu trúc, giải huyền thoại, cấu trúc luận, lí thuyết Queer,… Ở FFD, chúng mình có quyền tin nghệ thuật là tôn giáo của người trẻ, là nơi người trẻ mơ và khao khát có những địa hạt riêng. Nhưng đâu phải nghệ thuật nào cũng thuần túy về bình đẳng? Chúng tớ vẫn cười, phải chăng nếu Balzac […]