Skip to content

Month: February 2019

Sóng Việt Nam 0

‘Thư Tới Tháng’: Tâm sự cùng cả thế giới về chuyện rớt dâu…

Thư Tới Tháng là một dự án vì cộng đồng, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản khởi chạy từ ngày 20/11/2017, được Sạp hàng Chàng Sen tài trợ và do Cốm chịu trách nhiệm truyền thông. Mong muốn của TTT là trở thành góc tâm sự đáng tin cậy của các bạn: về chuyện kinh nguyệt, về vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, tâm sinh lí của tuổi mới lớn hay thậm chí là tiền mãn kinh, hoặc chỉ đơn giản là làm sao để có một chu kì “xanh” hơn, sử dụng cốc nguyệt san như thế nào cho đúng cùng nhiều điều khác nữa. Các bạn sẽ nhận được những gì khi […]