Dự án STIC – Nâng cao năng lực và nhận thức cho thanh niên về bình đẳng giới

STIC (Strengthening The Implementation of CEDAW in Vietnam) là dự án hợp tác giữa YChange và CGFED nhằm Đẩy mạnh Việc Triển khai Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) ở Việt Nam, nhằm mục đích tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho nhóm thanh niên về bình đẳng giới và việc áp dụng công ước CEDAW trong vận động vì bình đẳng giới, đồng thời trang bị các kĩ năng vận động cũng như nâng cao nhận thức cho người lao động nữ nhập cư về các vấn đề xuất khẩu lao động, quyền của người lao động và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tập huấn đợt 1: 24-26/3/2018
Tập huấn đợt 2: 20-22/4/2018

Dự án hướng tới các bạn trẻ, chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu và tiếp cận tới các vấn đề giới và quyền con người của phụ nữ nhưng đầy năng lượng và nhiệt huyết, muốn học hỏi và sẵn sàng thử thách. Vì vậy, đừng ngại ngần rằng “Ui mình chưa có kinh nghiệm” hay “Ui, mình chưa biết gì về giới cả”, hãy đăng ký để chúng mình có cơ hội được làm việc với các bạn nhé.

Quyền lợi nhận được:
– Tham gia tập huấn với các chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, trang bị kiến thức nền tảng và kĩ năng cần thiết sử dụng trong quá trình vận động xã hội vì quyền con người của phụ nữ nói chung và quyền kinh tế của phụ nữ nói riêng
– Cơ hội kết nối rộng với mạng lưới các nhà hoạt động xã hội và các bạn trẻ khác có cùng mục tiêu vận động vì một xã hội bình đẳng đa dạng.
– Được thử sức trong vai trò tập huấn viên cho các nhóm lao động nữ (ở giai đoạn sau dự án) và được hỗ trợ thực hiện các dự án do nhóm lên ý tưởng trong thời gian sau tập huấn nguồn.
– Với các bạn ở tỉnh ngoài Hà Nội, sẽ có hỗ trợ tài chính để di chuyển và ăn ở trong quá trình làm các đợt tập huấn.

Trách nhiệm:
– Lịch trình cá nhân đảm bảo tham gia đầy đủ các mốc do dự án đề ra.
– Đề cao sự chủ động và sáng tạo
Sẵn sàng trở thành một phần tích cực, năng nổ trong quá trình xây dựng tài liệu cho người lao động, tổ chức tập huấn, truyền thông hay các dự án do nhóm bạn đề xuất
Chi tiết: goo.gl/Y7xdXz
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Ms Lương, SĐT: 0165.605.3264 hoặc 024-37565 929.

Hạn đăng kí: Trước 8h00 ngày 19/03/2018.
Hãy điền vào bản đăng ký dưới đây để tham gia và gửi cho chúng tôi về địa chỉ email: luongpham@cgfed.org.vn
☘️Link Form đăng ký : goo.gl/n3FwEr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.