Có phải nữ quyền là thù ghét nam giới?

“Bình đẳng giới không phải là về sự mâu thuẫn giữa nam giới và nữ giới mà là giữa những người tin vào và mong muốn sự bình đẳng giữa nam nữ với những người mong muốn duy trì sự thống trị của nam giới”

Không, nữ quyền tức là tin vào một giá trị bình đẳng, phẩm giá và tự do của tất cả mọi người. Nữ quyền chống lại chế độ phụ quyền (quyền lực thuộc về nam giới), chống lại sự thống trị của nam giới cũng như “tính nam” điển hình và độc hại của nam giới (và cả tính nam trong nữ giới, những người phải tuân theo mẫu hình hành vi tương tự) được mô tả như sự thống trị, sự hung hăng và bạo lực,.. Nữ quyền chống lại hệ thống và hệ tư tưởng phụ quyền, rằng nam giới có địa vị hơn và được đưa nhiều quyền lực hơn.

Tuy nhiên, tất cả các hệ thống đều được duy trì bởi con người. Hệ thống không cưỡng hiếp hay đánh đập phụ nữ mà là đàn ông làm việc đó; hệ thống cũng không từ chối quyền tài sản của con gái mà người bố làm việc đó.

Vì vậy, nữ quyền chống lại những người (cả nam giới và cả nữ giới) – không chấp nhận quyền bình đẳng đẳng của phụ nữ, những người coi phụ nữ là tài sản hay nhìn phụ nữ như hàng hóa.

Thật không may, rất nhiều đàn ông đang ở vị trí thống trị và có lợi thế để làm việc đó. Sự thật là thậm chí với nhiều người đàn ông ở xã hội dân chủ hăng hái nhất, trong khi thể hiện các quan điểm về bình đẳng trong xã hội thì vẫn từ chối thực hiện sự bình đẳng trong chính gia đình của họ và trong các mối quan hệ cá nhân với nữ giới.

Tuy nhiên, nữ quyền tin rằng là phụ nữ không phải tự nhiên là người có bản năng chăm sóc, đàn ông không phải tự nhiên hung hăng và độc đoán. Trên thực tế, họ là nạn nhân của việc giáo dục và điều kiện xã hội nuôi dạy như là phụ nữ, bị trói buộc trong hình ảnh và trách nhiệm mà xã hội định ra cho họ. Vấn đề là phần lớn nam giới không xuất hiện để nhận ra điều đó và chỉ ít người muốn đấu tranh để giải phóng phụ nữ, để phụ nữ được trở nên “người” hơn và thực sự dân chủ. Thêm nữa, một vài nam giới còn phản kháng với bất cứ hành động nào từ phụ nữ để giúp họ nhận ra điều đó.

Nữ quyền cũng chỉ trích những phụ nữ đang bảo vệ, giúp đỡ hay biện hộ cho chế độ phụ quyền; hay bất cứ ai độc tài, thiếu dân chủ hoặc hung hăng.

Bình đẳng giới không phải là về sự mâu thuẫn giữa nam giới và nữ giới mà là giữa những người tin vào và mong muốn sự bình đẳng giữa nam nữ với những người mong muốn duy trì sự thống trị của nam giới

Tất cả đều biết rằng có cả nam giới và nữ giới trong hai mặt trận này. Rất nhiều nam giới ngày nay đang kiểm điểm lại tính nam của họ, quyền cũng cách hành xử của họ. Lần đầu tiên tính nam, quyền lực của nam giới, tính dục nam, hệ thống kiến thức của nam, trò chơi chiến tranh của nam được đưa ra xem xét một cách nghiêm túc và giám khảo bao gồm cả nam và nữ.

Vì vậy, nó thật đơn giản và sai lầm nếu nghĩ rằng đấu tranh cho bình đẳng giới là cuộc chiến giữa nam giới và nữ giới. Đây là cuộc chiến giữa hệ thống niềm tin và hệ tư tưởng, giữa những người muốn hệ thống phân cấp giới (và cả những phân cấp khác về đẳng cấp, tầng lớp, chủng tộc) bị xóa bỏ (và được thay thế bằng sự bình đẳng chứ không phải bằng sự phân cấp khác) với những người mong muốn duy trì chế độ này, giữ mọi thứ như họ đang có.

Không thể chối bỏ rằng vẫn còn những phân cực và xung đột về lợi ích giữa nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, nó không phải vì họ được sinh ra là nam giới hay nữ giới mà bởi về sự phân chia giới trong lao động đã tạo ra nó, và dẫn đầu sự khác biệt về trách nhiệm cũng như khác biệt về kinh nghiệm và nhu cầu. Những sự phân cực và xung đột này cần phải được biết tới và nhận diện.

Source: Feminism and Its Relevance in South Asia – Kamla Bhasin and Nighat Said Khan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.