Vì sao lại nói “Mọi trải nghiệm cá nhân đều mang tính chính trị”?

Là một trong những khẩu hiệu quan trọng nhất tạo ra bởi các nhà nữ quyền, “Personal is political”, tạm dịch: Mọi trải nghiệm cá nhân đều mang tính chính trị, có nhiều ý nghĩa.

Đầu tiên, các nhà nữ quyền xét đến sự phân chia giữa cá nhân và chính trị, hay khu vực riêng tư và công cộng. Chúng ta cảm thấy mọi thứ ở cộng đồng đều có ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và riêng tư của mỗi chúng ta và ngược lại. Các lĩnh vực và khu vực công đồng hay riêng tư không hề tách biệt, nó lồng vào nhau ở mọi thời điểm. Chính sách công, các cuộc tranh luận, các chương trình ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân, riêng tư và việc chúng ta học và làm cái gì trong gia đình sẽ thể hiện cách hành xử của chúng ta ở những khu vực cộng đồng.

Thứ hai, chỉ có bằng cách hiểu và phân tích sự áp bức trong cuộc sống cá nhân, chúng ta có thể tiến tới sự hiểu về việc chúng ta bị cách ly với lĩnh vực công và chính trị. Các nhà nữ quyền nhấn mạnh sự cần thiết của việc công nhận các kinh nghiệm cũng như cảm giác cá nhân.

Thứ ba, sự áp bức và bóc lột phụ nữ trong gia đình không thể chỉ bị coi là vấn đề của cá nhân hay nội bộ gia đình, do đó không được giải quyết, xử lý hay thách thức lại. Thực tế là, sự áp bức của phụ nữ bắt nguồn từ gia đình, tính dục và mối quan hệ giữa nam và nữ, tuyên bố rằng “personal is political” là sự khẳng định hệ thống tự nhiên của sự áp bức phụ nữ.

Khi cân nhắc các vấn đề cá nhân và sự lệ thuộc là một phần của hệ thống, nó sẽ không xuất hiện một cách cố định và bất biến. Đây là lý do tại sao các nhà nữ quyền cố gắng để hiểu và bắt đầu các thảo luận công khai về những vấn đề xảy ra với phụ nữ và nam giới trong gia đình, và làm việc để chính trị hóa vấn đề trước đây bị coi là quá tầm thường để tranh luận công khai hay hành động cho nó.

Thứ tư, tất cả hành động của mỗi cá nhân, thậm chỉ cả suy nghĩ và niềm tin cá nhân đều ảnh hưởng tới xã hội và mối quan hệ với người xung quanh (Ở đây từ chính trị đề cập tới sự phân bố quyền lực hoặc mối quan hệ quyền lực giữa con người)

Để đưa vài ví dụ, nếu phụ nữ chấp nhận bị đánh bởi chồng của họ mà không có sự phản kháng, thì hành vi đó gửi đi thông điệp về sự tuân thủ, sự lệ thuộc và thấp kém,.. tới con của cô ấy, hàng xóm và chồng của cô ấy. Hành động đó khẳng định niềm tin rằng người chồng sở hữu vợ của anh ta, rằng anh ta là chủ – người có thể hành xử với nô lệ (vợ) của anh ta như mong muốn.

Tương tự, nếu một người phụ nữ từ chối chấp nhận sự lăng mạ và bạo lực thể xác, hành động đó gửi đi một thông điệp ngược lại. Điều tương tự cũng đúng với tất cả mọi lựa chọn và hành động của cá nhân chúng ta; bất kể chúng ta có tặng hay nhận của hồi môn hay không; bất kể chúng ta đối xử với con trai và con gái của mình công bằng hay không,…Thực tế là, thậm chí cả một nụ cười cũng không chỉ là vấn đề của cá nhân, bởi khi chúng ta cười, thường mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười theo, ngược lại nếu họ sẽ không còn cười nữa nếu chúng ta có những biểu cảm nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ một cái đập cánh nhẹ của một con bướm ở Amazon cũng có thể gây ra một cơn bão ở Indonesia.

Thật đáng ngạc nhiên rằng mọi hành động hoặc không hành động của chúng ta đều ảnh hưởng tới xã hội xung quanh đúng không?

Cuối cùng, ý nghĩa của tuyên bố “personal is political” xoay quanh việc tạo chỗ đứng cho cuộc sống của mỗi con người.

Nếu chúng ta mong muốn mang đến sự thay đổi cho xã hội, chúng ta phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Thay vì cố gắng đi truyền bá, nói chuyện về sự thay đổi, chúng ta cần cố gắng sống bằng cách truyền thông điệp qua chính cuộc sống của mình. Những thứ bạn làm có sức ảnh hưởng nhiều hơn những thứ bạn nói. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhóm các nhà hoạt động nữ quyền trên thế giới đang cố gắng tạo ra một cấu trúc và hệ thống dân chủ, không phân cấp bậc; thực hành việc tập thể ra quyết định và chia sẻ sự lãnh đạo; tạo ra các tổ chức nuôi dưỡng nó. Rất nhiều nỗ lực có thể không thành công nhưng ít nhất, các giá trị về dân chủ, minh bạch, chia sẻ, chăm sóc sẽ được ủng hộ, thảo luận và tiếp tục tồn tại.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.