Có phải tất cả đàn ông đều hưởng lợi bởi chế độ phụ quyền?

Câu trả lời là có và không.

Có, vì đàn ông, dù họ có muốn hay không muốn, hưởng thụ những đặc quyền nhất định như những người đàn ông. Thậm chí kể cả những người đàn ông ở tầng lớp lao động, cũng có quyền lực đối với người phụ nữ của họ. Ở các nước Nam Á, tất cả đàn ông đều có quyền tự do di chuyển, khả năng tiếp cận các nguồn lực, như những người đàn ông, kể cả đối với những thứ cơ bản nhất như đồ ăn và sức khỏe. Nói theo một cách khác, xã hội, tôn giáo, luật pháp và các thực hành văn hóa trao cho họ đặc quyền như những người đàn ông, và do đó, cho phép họ có thêm nhiều quyền hơn ở hầu hết các lĩnh vực.

Nhưng theo một cách nhìn khác, đàn ông cũng chịu những bất lợi bởi chế độ phụ quyền. Cũng như phụ nữ, họ bị ép vào những khuôn mẫu, vào những vai trò nhất định; họ được kỳ vọng cư xử theo một cách nhất định, dù họ có muốn hay không. Họ cũng bị áp đặt phải hoàn thành bổn phận xã hội cũng như những bổn phận khác mà yêu cầu họ phải hoạt động theo một cách thức nhất định. Những người đàn ông dịu dàng và không hung hăng thường bị quấy rối và chế giễu vì quá ẻo lả; những người đàn ông thỏa hiệp công bằng với vợ mình thì bị cho là “bị vợ ăn hiếp”. Tôi biết một người đàn ông luôn luôn là đối tượng của sự chế giễu vì theo đuổi đam mê trở thành một vũ công và bị phát hiện thích may vá và đan lát – những “hoạt động của giới nữ”, không phù hợp đối với một người đàn ông “thực thụ”.

Những người đàn ông, cũng bị từ chối bởi những sự lựa chọn được cho là chuẩn mực: họ không được lựa chọn đi ngược lại so với đám đông như từ bỏ vai trò là một người cung ứng và bảo vệ. Họ cũng bị giới hạn trong lựa chọn nghề nghiệp, phải gánh trách nhiệm trụ cột gia đình, thường lựa chọn/bị đẩy vào những công việc nguy hiểm hơn, thường được cổ vũ, kỳ vọng có những thói quen có khả năng gây hại cho cơ thể như hút thuốc, uống rượu,… Xã hội sẽ phản đối và khinh thường nếu như một người đàn ông trẻ tuổi, được giáo dục nói rằng anh ta “không làm việc”, mà ở nhà chăm sóc gia đình. Và người ta nói với anh ấy rằng “Câu trả lời như vậy chỉ phù hợp với phụ nữ, không phải đàn ông”.

Nhưng hình thức tước đoạt tính người này không thể nào đem ra so sánh hay đặt lên cán cân cùng với sự hạ thấp nhân phẩm, lệ thuộc của phụ nữ, bởi hai lý do quan trọng sau đây – đàn ông, một cách chung nhất, không phải trải qua nó một cách khắc nghiệt như vậy, và họ không bị phân biệt đối xử hay bị cô lập thường xuyên vì điều đó.

Source: What is patriarchy – Kamla Bhasin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.