Nam nữ khác biệt nên bất bình đẳng là đương nhiên?

Chúng ta không phủ nhận rằng giữa nam giới và nữ giới tồn tại một số khác biệt sinh học nhất định, tuy nhiên, sự thật rằng vai trò giới luôn phát triển đa dạng trong nhiều nền văn hóa đã thể hiện một điều: những vai trò ấy không thể được giải thích dựa trên giới tính sinh học đơn thuần. Chúng ta nên nhớ một định luật khoa học đơn giản: Không thể sử dụng các hằng (cơ quan sinh sản và nhiễm sắc thể hay giới tính sinh học) để giải thích các biến (vai trò giới). Nếu chỉ riêng cơ chế sinh học đã đủ quyết định vai trò của chúng ta, mọi phụ nữ trên thế giới chỉ nên nấu ăn, giặt giũ và may vá nhưng thực tế điều này trái với thực tế vì hầu hết những đầu bếp, chủ tiệm giặt là và thợ may chuyên nghiệp đều là nam.

https://i0.wp.com/www.opsgroups.com/wp-content/uploads/2014/05/photodune-2201397-chef-with-dish-m.jpg

Như vậy, bất kể giới tính sinh học hay tự nhiên đều không thể là lý do biện hộ cho sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Cũng như sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp, giai cấp và sắc tộc đều do con người tự hình thành, đó chỉ là thứ bất bình đẳng được kiến tạo bởi lịch sử, hoàn toàn có thể bị ngờ vực, thách thức và đổi thay. Một người phụ nữ có thể mang khả năng sinh sản, nhưng đó không thể là nguyên do khiến cô ấy trở nên thấp kém và lệ thuộc, cũng như quyết định sự nghiệp học tập, rèn luyện và cơ hội nghề nghiệp của cô ấy. Vì nguyên cớ gì mà sự khác biệt về cơ thể và chức năng lại dẫn đến bất bình đẳng? Bạn đâu cần phải giống nhau thì mới có thể đứng ngang bằng họ, được hưởng quyền và cơ hội tương đương họ.

Maria Mies, một học giả đồng thời là nhà hoạt động vì nữ quyền, đã viết trong quyển “Nguồn gốc xã hội của sự Phân chia Giới trong Lao động”:

“… tính nam và tính nữ không được sinh học định sẵn, mà là kết quả của một quá trình lịch sử đằng đẵng. Trong mỗi kỷ nguyên lịch sử, tính nam và tính nữ lại được định nghĩa khác nhau dựa trên phương thức sản xuất chính trong từng thời kỳ. Do đó, đàn ông và phụ nữ phát triển mối quan hệ định tính đối với cơ thể họ theo những cách khác nhau. Theo đó, trong thời kỳ mẫu hệ, tính nữ được mô tả như một hình mẫu xã hội của khả năng sản xuất, cũng như là nguyên lý hoạt động chủ yếu của sự sinh sôi. Tất cả phụ nữ đều được định nghĩa là “mẹ”. Nhưng sau đó, “mẹ” có thêm một nghĩa khác. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, mọi phụ nữ bị xã hội định nghĩa thành người nội trợ (còn mọi nam giới trở thành trụ cột gia đình), và chức năng làm mẹ trở thành một phần không thể thiếu của hội-chứng-bà-nội-trợ. Sự khác biệt về định nghĩa của tính nữ trong thời kỳ mẫu hệ thuở sơ khai và thời hiện đại nằm ở chỗ, định nghĩa tính nữ trong thời kì hiện đại đã bị loại bỏ hết mọi giá trị về tính chủ động, tính sáng tạo, tính sinh sản (ví dụ: sản sinh ra con người).”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.